Girls Varsity Softball · Varsity softball Victory 7-4 over Westlake 4/27